Vliegmedische keuring

vliegmedische keuring

Een vliegmedische keuring dient periodiek verricht te worden voor al het vliegend personeel (piloten en cabin attendants) en alle sportvliegers. Wij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om keuringen voor de luchtvaart te verrichten volgens de richtlijnen van de EASA regelgeving. Daarom kunt u bij ons terecht voor een vliegmedische keuring klasse 1 (geen initiële), klasse 2, LAPL en cabin attendant.

Waarom een vliegmedische keuring?

Het gaat hier om een veiligheidskeuring. Daarom dient een keuring vast te leggen dat er geen medische aandoeningen zijn die de vlieger zelf, andere leden van de crew, de passagiers of mensen aan de grond in gevaar kunnen brengen. De Europese Autoriteiten bepalen de eisen waar de vliegers aan moeten voldoen.

Het is begrijpelijk dat een keuring spannend kan zijn, aangezien er vaak veel op het spel staat. Echter als u gezond bent hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Ook in het geval dat u een medisch probleem heeft, kunt u in de meeste gevallen een medisch certificaat verkrijgen na het inwinnen van extra informatie of een klein aanvullend onderzoek. Een medische aandoening die onder behandeling is en stabiel blijft, is immers in de meeste gevallen geen probleem. In uitzonderlijke gevallen is bovendien goedkeuring mogelijk met beperkingen. Kortom indien u een gezondheidsprobleem heeft, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk medische informatie over de medische aandoening meeneemt, zodat de keuring sneller afgewerkt kan worden.

Hoe verloopt een vliegmedische keuring?

Aan het begin vindt het belangrijkste onderdeel van de keuring plaats, ofwel het gesprek met de arts, waarbij een aantal belangrijke punten doorgenomen moeten worden:

  • lichamelijke klachten
  • psychische klachten (gerelateerd aan o.a. werk en privé sfeer)
  • eerdere specialisten bezoeken
  • eerdere operaties
  • medicijnen

Vervolgens wordt een onderzoek verricht dat afhankelijk is van de leeftijd van de kandidaat en het certificaat dat wordt aangevraagd. Het onderzoek bestaat in ieder geval uit:

  • lichamelijk onderzoek
  • aanvullende onderzoeken (indien nodig)

Wat kunt u verwachten na een vliegmedische keuring?

Aan het einde van de keuring zijn er drie mogelijkheden: goedkeuring, keuring aanhouden in afwachting van nadere informatie/onderzoeken en afkeuring.

Ten eerste bij goedkeuring krijgt u direct uw medisch certificaat.

Ten tweede bij aanhouding van de keuring zijn aanvullende informatie/onderzoeken nodig en moet weleens overleg plaatsvinden met ILENT. Al met al neemt dit wat extra tijd in beslag, maar er wordt bijna altijd een medisch certificaat uitgegeven. In enkele gevallen gaat het om een goedkeuring met beperkingen (bijvoorbeeld medische informatie bij iedere keuring te moeten aanleveren, niet solo kunnen vliegen etc.).

Als laatste bij afkeuring (wat zich zeer incidenteel voordoet) kunt u deze beslissing betwisten middels een schriftelijk verzoek aan ILENT. De medisch beoordelaar van de ILENT zal dan een besluit nemen. Dit besluit staat open voor bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.

Mijn naam is Michele Di Maio.
Ik ben begonnen met werken met de luchtvaart in 1999 bij het Aeromedisch Instituut in Soesterberg. Later ben ik in dienst geweest van het Aviation Medical Center. De laatste jaren heb ik gewerkt voor het KLM Aeromedisch Instituut. Al met al heb ik duizenden vliegkeuringen verricht.
Sinds 2019 werk ik alleen in mijn praktijk.  Hier doe ik alles zelf, wat als gevolg heeft dat ik de keuring snel en efficiënt kan laten verlopen. Daarbij neem ik wel de tijd om de klant goed te informeren over wat er wordt gedaan en er is altijd ruimte om vragen te stellen.

Veel mensen vragen mij of ik piloot ben. Mijn antwoord is dan nee. Jaren geleden vond ik het vliegen zelfs eng. Echter, na gevlogen te hebben als gast in de cockpit bij verschillende maatschappijen en veel gesprekken met vliegers gevoerd te hebben, heb ik begrepen dat de luchtvaart een sector is die zich juist onderscheidt in het streven naar veiligheid. Zodoende ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt, onder andere in de technische en menselijke aspecten van het vliegen.

Tenslotte is mijn ambitie het vliegen nog iets veiliger te maken met mijn onderzoeken. Een droom van mij is om een intercontinentale vlucht in de cockpit mee te kunnen maken. Dit is mij nog niet gelukt. Er is verder nog een droom, aangezien mijn hobby fotograferen is: mooie foto’s te kunnen maken vanuit een cockpit. Wie weet!