Vliegmedische keuring klasse 1

vliegmedische keuring klasse 1

Een vliegmedische keuring klasse 1 dient periodiek verricht te worden. In het bijzonder wordt een medisch certificaat klasse 1 vereist door ILENT indien u in het bezit bent van een brevet voor Verkeersvlieger (ATPL), Beroepsvlieger (CPL) of Meervlieger (MPL). Wij werken, zoals iedere geautoriseerde AME (Aeromedical Examiner), met Empic de database van ILT. Indien de kandidaat ons toestemming verleent, hebben wij dan toegang tot alle informatie opgeslagen in het digitaal dossier. Dit is namelijk sinds 2008 geen eigendom meer van een instituut.

Een herhalingskeuring kunnen wij voor u verzorgen. Echter is een initiële keuring bij ons niet mogelijk. Vervolgens indien u uw medisch certificaat wilt verlengen met behoud van de verloopdatum, dient u dan een afspraak te maken binnen 45 dagen voor het verlopen van uw huidige certificaat.

Wat u dient mee te nemen bij een keuring

Allereerst is het voor een snelle afhandeling van de keuring van belang dat u het volgende meeneemt:

 • geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs)
 • vliegbrevet (indien van toepassing)
 • huidig medisch certificaat (indien van toepassing)
 • medicijnen (indien van toepassing)
 • bril of contactlenzen (en reservebril) met recept (indien van toepassing)
 • medisch rapport huisarts of specialist (voor relevante medische aandoeningen, indien nooit eerder bij een vliegmedische keuring vermeld)

Hoe een keuring verloopt

Een basis keuring neemt circa een uur in beslag. De keuring bestaat in dit geval uit:

 • invullen vragenlijst in Empic
 • lichamelijk onderzoek
 • onderzoek van het gezichtsvermogen
 • urine onderzoek

Als aanvullende onderzoeken verricht dienen te worden, neemt de keuring iets meer tijd in beslag. De onderzoeken die eventueel verricht dienen te worden (conform schema medisch certificaat) zijn:

 • onderzoek van het gehoor
 • hartfilmpje

Daarbij moeten soms de volgende onderzoeken verricht worden:

 • uitgebreid oogonderzoek (als de oogcorrectie boven bepaalde limieten is)
 • cholesterolanalyse (bij 40 jarige leeftijd)
 • longfunctieonderzoek (indien longmedicatie wordt gebruikt)

Wat u kunt verwachten na een vliegmedische keuring klasse 1

Als u goedgekeurd wordt krijgt u direct een medisch certificaat.

Daarentegen moet er soms nadere informatie ingewonnen worden. In dit geval houden wij het resultaat aan. Bijvoorbeeld kan het zijn dat u een relevante opname of operatie heeft gehad. Evenwel is het mogelijk dat u nog steeds medicijnen gebruikt of onder controle bent. Voordat u komt voor de keuring kunt u dan het medisch rapport bij uw huisarts of specialist opvragen. Daarnaast kunt u ook van tevoren met ons contact opnemen om te overleggen. Zo kan de keuring sneller verlopen. Bovendien door een goede aanlevering van informatie en voorbereiding van uw kant kunnen onnodige extra kosten voorkomen worden.

In het geval dat u afgekeurd wordt (wat zich zeer incidenteel voordoet) kunt u deze beslissing betwisten middels een schriftelijk verzoek aan ILENT. De medisch beoordelaar van de ILENT zal dan een besluit nemen. Dit besluit staat open voor bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.

Prijs klasse 1 herhaling

220incl. BTW
 • betaling per pin of contant

Prijs klasse 1 herhaling met ECG of audio

280incl. BTW
 • betaling per pin of contant

Prijs klasse 1 herhaling met ECG en audio

340incl. BTW
 • betaling per pin of contant
Aanvullende prijzen
(incl. BTW)
Longfunctietest€  60,-
Uitgebreid
oogonderzoek
€  95,-
Cholesterol analyse€ 60,-