Vóór de keuring

 • 1. Wanneer moet ik de keuring inplannen?

  Als de keuring 45 dagen voor het verlopen van het medisch certificaat wordt ingepland, wordt het certificaat verlengd vanaf dezelfde verloopdatum. Mocht het echter gebeuren dat de keuring eerder of later plaats vindt, wordt het certificaat verlengd vanaf de keuringsdatum.

 • 2. Wat gebeurt als mijn medisch certificaat al lang verlopen is?

  U kunt uw medisch certificaat altijd verlengen als dit niet langer dan 5 jaar verlopen is. Na deze termijn dient u opnieuw een initiële keuring te doen.

 • 3. Welke aanvullende onderzoeken zijn nodig?

  Dit staat op uw medisch certificaat. Let in het bijzonder op het volgende. Indien een uitgebreid oogonderzoek verricht dient te worden i.v.m. de sterkte van uw bril, plant u de keuring dan ruim van tevoren zodat er tijd is om aansluitend op de keuring een oogonderzoek in te plannen (er zijn lange wachttijden bij de optometrist). Vervolgens als u een klasse 1 certificaat heeft en ouder bent dan 65 jaar, dient een controle bij de cardioloog verricht te worden. Neemt u in dit geval contact met ons op via email om te overleggen.

 • 4. Wat moet ik meenemen voor de keuring
  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs)
  • vliegbrevet (indien van toepassing)
  • huidig medisch certificaat (indien van toepassing)
  • medicijnen (indien van toepassing)
  • bril of contactlenzen (en reservebril) met recept (indien van toepassing)
 • 5. Wat gebeurt als ik tussen de laatste keuring en de komende keuring een medisch probleem heb gehad?

  Aan de achterkant van uw medisch certificaat kunt u lezen in welke gevallen u ons (direct) dient te informeren om te overleggen. Mocht dat niet gebeurd zijn, dienen wij een kopie van het medisch rapport te ontvangen bij de komende keuring. Dit kunt u verkrijgen via uw online medisch dossier of via de huisarts/specialist. Wij nemen zelf geen direct contact op met de behandelaar.

 • 6. Wat houdt SIC in?

  Als op uw medical bij beperkingen SIC staat, houdt dit in dat u onder voorwaarden goedgekeurd bent. Dit houdt in dat u informatie moet aanleveren (bijvoorbeeld n.a.v. een controle van de specialist) of dat extra onderzoeken verricht moeten worden. U heeft een brief ontvangen waar e.e.a. uitgelegd is. Mocht dit niet duidelijk zijn, neemt u via email contact op.

 • 7. Wat kan ik doen als de behandelaar weigert het medisch rapport te geven?

  Het medisch rapport staat in principe online. U kunt zelf een kopie maken (let er in dit geval op dat uw naam op de kopie staat). Als dit niet lukt kunt u volgens de wet een kopie krijgen van het rapport. Vraag dit zelf aan uw huisarts/specialist. Wij nemen geen contact op met de behandelaar. Het is uitermate belangrijk dat dit goed verloopt. In sommige gevallen kost dit onnodig veel tijd en zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.

Tijdens de keuring

 • 1. Waar bestaat een keuring uit?

  De keuring bestaat uit:

  • invullen vragenlijst in Empic (wij sturen geen vragenlijsten van tevoren)
  • lichamelijk onderzoek
  • onderzoek van het gezichtsvermogen
  • urine onderzoek (urine mag niet meegenomen worden)

  De aanvullende onderzoeken die eventueel verricht dienen te worden (conform schema medisch certificaat) zijn:

  • onderzoek van het gehoor
  • hartfilmpje

  Daarbij moeten soms de volgende onderzoeken verricht worden:

  • uitgebreid oogonderzoek (als de oogcorrectie boven bepaalde limieten is)
  • cholesterolanalyse (bij 40 jarige leeftijd)
  • longfunctieonderzoek (indien longmedicatie wordt gebruikt)
  • fietstest (bij klasse 1 ouder dan 65 jaar)
 • 2.Hoelang duurt een keuring?

  Een keuring neemt een uur tot anderhalf uur in beslag.

 • 3. Krijg ik direct een certificaat mee?

  In de meeste gevallen wordt direct een certificaat geprint. Echter indien extra informatie aangeleverd moet worden, extra onderzoeken verricht dienen te worden of overleg plaats dient te vinden met ILENT, wordt het certificaat niet meegegeven.
  In het bijzonder kan het gebeuren dat wij een kopie van het medisch rapport willen ontvangen (als u dat niet mee heeft genomen). Dit kunt u verkrijgen via uw online medisch dossier of via de huisarts/specialist. Wij nemen zelf geen direct contact op met de behandelaar.

  Het is heel belangrijk dat u in alle gevallen, maar met name als er bijzonderheden zijn, de keuring ruim op tijd inplant en goed voorbereidt.

Na de keuring

 • 1. Wat zijn de kosten van een keuring?

  De tarieven staan op onze website. Houdt u er ook rekening mee dat er aanvullende kosten berekend kunnen worden i.v.m. de extra tijd die nodig is om de keuring af te werken. U kunt dit deels voorkomen door de keuring goed voor te bereiden.

 • 2. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?

  U kunt in dit geval de uitslag betwisten. U zult uiteraard over de procedure geïnformeerd worden na de keuring.

 • 3. In welke gevallen moet ik contact opnemen als ik ziek wordt tussen de laatste en de komende keuring?

  Aan de achterkant van uw medical kunt u lezen hoe u moet omgaan met een medisch probleem. Houdt u er rekening mee dat in sommige gevallen u tijdelijk ongeschikt verklaard kunt worden.

 • 4. Wat houdt assessment in?

  Assessment is een tussentijdse beoordeling die gedaan moet worden in het geval er veranderingen zijn in de gezondheidsstatus. Verder vindt er een assessment plaats indien een certificaat met verkorte duur wordt gegeven, waarna, na het aanleveren van de informatie, een nieuwe medical geprint moet worden. Dit brengt ook extra kosten met zich mee.

 • 5. Kan ik een nieuw medisch certificaat krijgen als ik het oude kwijt ben?

  Dit is geen probleem. Hier zijn er echter kosten aan verbonden.