Vóór de keuring

 • 1. Wanneer moet ik de keuring inplannen?

  Als de keuring 45 dagen voor het verlopen van het medisch certificaat wordt ingepland, wordt het certificaat verlengd vanaf dezelfde verloopdatum. Mocht het echter gebeuren dat de keuring eerder of later plaats vindt, wordt het certificaat verlengd vanaf de keuringsdatum.

 • 2. Wat gebeurt als mijn medisch certificaat al lang verlopen is?

  U kunt uw medisch certificaat altijd verlengen als dit niet langer dan 5 jaar verlopen is. Na deze termijn dient u opnieuw een initiële keuring te doen.

 • 3. Welke aanvullende onderzoeken zijn nodig?

  Dit staat op uw medisch certificaat. Let in het bijzonder op het volgende. Indien een uitgebreid oogonderzoek verricht dient te worden i.v.m. de sterkte van uw bril, plant u de keuring dan ruim van tevoren zodat er tijd is om aansluitend op de keuring een oogonderzoek in te plannen (er zijn lange wachttijden bij de optometrist). Vervolgens als u een klasse 1 certificaat heeft en ouder bent dan 65 jaar, dient een controle bij de cardioloog verricht te worden. Neemt u in dit geval contact met ons op via email om te overleggen.

 • 4. Wat moet ik meenemen voor de keuring
  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs)
  • vliegbrevet (indien van toepassing)
  • huidig medisch certificaat (indien van toepassing)
  • medicijnen (indien van toepassing)
  • bril of contactlenzen (en reservebril) met recept (indien van toepassing)
 • 5. Wat gebeurt als ik tussen de laatste keuring en de komende keuring een medisch probleem heb gehad?

  Aan de achterkant van uw medisch certificaat kunt u lezen in welke gevallen u ons (direct) dient te informeren om te overleggen. Mocht dat niet gebeurd zijn, dienen wij een kopie van het medisch rapport te ontvangen bij de komende keuring. Dit kunt u verkrijgen via uw online medisch dossier (let er in dit geval op dat de uitdraai voorzien is van uw naam) of via de huisarts/specialist (meer informatie hierover treft u bij deze bijlage). Wij nemen zelf geen contact op met de behandelaar.

  Het is heel belangrijk dat u in alle gevallen, maar met name als er bijzonderheden zijn, de keuring ruim op tijd inplant en goed voorbereidt. Houdt u er rekening mee dat er aanvullende kosten berekend kunnen worden i.v.m. de extra tijd die nodig is om e.e.a. af te werken (zie prijslijst).

 • 6. Wat kan ik doen als de behandelaar weigert het medisch rapport te geven?

  Het medisch rapport staat in principe online. U kunt zelf een kopie maken (let er in dit geval op dat uw naam op de kopie staat). Als dit niet lukt kunt u volgens de wet een kopie krijgen van het rapport. Vraag dit zelf aan uw huisarts/specialist (meer informatie hierover treft u bij deze bijlage). Wij nemen geen contact op met de behandelaar.

  Het is uitermate belangrijk dat dit goed verloopt. In sommige gevallen kost dit onnodig veel tijd en u dient er rekening mee houden dat er aanvullende kosten berekend kunnen worden (zie prijslijst).

 • 7. Wat houdt SIC in?

  Als op uw medical bij beperkingen SIC staat, houdt dit in dat u onder voorwaarden goedgekeurd bent. Dit houdt in dat u informatie moet aanleveren (bijvoorbeeld n.a.v. een controle van de specialist) of dat extra onderzoeken verricht moeten worden. U heeft een brief ontvangen waar e.e.a. uitgelegd is. Mocht dit niet duidelijk zijn, neemt u via email contact op.

 • 8. Wat zijn de kosten van een keuring?

  De tarieven staan op onze website. Houdt u er ook rekening mee dat er aanvullende kosten berekend kunnen worden i.v.m. de extra tijd die nodig is om de keuring af te werken (zie prijslijst). U kunt dit deels voorkomen door de keuring goed voor te bereiden.

Tijdens de keuring

 • 1. Waar bestaat een keuring uit?

  De keuring bestaat uit:

  • invullen vragenlijst in Empic (wij sturen geen vragenlijsten van tevoren)
  • lichamelijk onderzoek
  • onderzoek van het gezichtsvermogen
  • urine onderzoek (urine mag niet meegenomen worden)

  De aanvullende onderzoeken die eventueel verricht dienen te worden (conform schema medisch certificaat) zijn:

  • onderzoek van het gehoor
  • hartfilmpje

  Daarbij moeten soms de volgende onderzoeken verricht worden:

  • uitgebreid oogonderzoek (als de oogcorrectie boven bepaalde limieten is)
  • cholesterolanalyse (bij 40 jarige leeftijd)
  • longfunctieonderzoek (indien longmedicatie wordt gebruikt)
  • fietstest (bij klasse 1 ouder dan 65 jaar)
 • 2.Hoelang duurt een keuring?

  Een keuring neemt een uur tot anderhalf uur in beslag.

 • 3. Krijg ik direct een certificaat mee?

  In de meeste gevallen wordt het certificaat direct geprint.

  Indien er echter extra onderzoeken verricht dienen te worden of overleg plaats dient te vinden met ILENT, wordt het certificaat niet meegegeven. Het kan ook voorkomen dat u extra informatie aan moet leveren. Indien het echter een bekend medisch probleem betreft,  gaan wij er vanuit dat u e.e.a. voorbereid heeft. Als dit niet is gebeurd en daardoor onnodig extra tijd in beslag neemt, zullen wij extra kosten in rekening brengen.

  Het is heel belangrijk dat u in alle gevallen, maar met name als er bijzonderheden zijn, de keuring ruim op tijd inplant en u zich goed voorbereidt.

 • 4. Is er een termijn voor het aanleveren van informatie?

  Wij streven naar een termijn van vier weken. Als wij binnen deze termijn geen informatie ontvangen, sluiten wij het dossier tijdelijk als incompleet af en verzenden wij het naar ILENT.

 • 5. Hoe werkt met de privacy?

  De privacy wordt uiteraard gerespecteerd vanuit het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat de medische informatie niet zichtbaar is voor buitenstaanders. Het dossier wordt altijd gecontroleerd door ILENT. In sommige gevallen wordt de beslissing in nauw overleg met ILENT genomen. Hier stemt u mee in op het moment dat u de vragenlijst ondertekent.

 • 6. Wat gebeurt als informatie achtergehouden wordt?

  Wij willen u erop wijzen dat, op het moment dat u de vragenlijst invult en ondertekent, u verantwoordelijk bent voor het aanleveren van de correcte en volledige informatie. Indien dit niet gebeurt, is het mogelijk dat de vergunningverlenende autoriteit weigert u een medisch certificaat te verstrekken. Hier stemt u mee in op het moment dat u de vragenlijst ondertekent.

Na de keuring

 • 1. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?

  U kunt in dit geval de uitslag betwisten bij ILENT.

 • 2. In welke gevallen moet ik contact opnemen als ik ziek wordt tussen de laatste en de komende keuring?

  Aan de achterkant van uw medical kunt u lezen hoe u moet omgaan met een medisch probleem. Houdt u er rekening mee dat in sommige gevallen u tijdelijk ongeschikt verklaard kunt worden.

 • 3. Wat houdt interim assessment in?

  Interim assessment is een tussentijdse beoordeling die gedaan moet worden in het geval er veranderingen zijn in de gezondheidsstatus. Verder vindt er een assessment plaats indien een certificaat met verkorte duur wordt gegeven, waarna, na het aanleveren van de informatie, een nieuwe medical geprint moet worden. Dit brengt ook extra kosten met zich mee (zie prijslijst).

 • 4. Kan ik een nieuw medisch certificaat krijgen als ik het oude kwijt ben?

  Dit is geen probleem. Hier zijn er echter kosten aan verbonden (zie prijslijst).

Wat gebeurt er als …

 • 1. Hypertensie

  Het kan zich voordoen dat uw bloeddruk verhoogd is. De bloeddruk kan wisselen als gevolg van verschillende factoren en het kan helaas gebeuren dat bij de keuring de toegestane limieten worden overschreden. Het is voor ons niet mogelijk vast te leggen of dit een zeer incidentele toename is, of dit zich regelmatig herhaalt of dat er echt sprake kan zijn van een structurele verhoging. In zulke gevallen wordt u doorverwezen naar uw huisarts voor een controle. Als u dit wilt voorkomen, kunt u beter uw gegevens aanleveren waaruit blijkt dat uw bloeddruk binnen normale limieten is. U kunt bijvoorbeeld voor een keuring de bloeddruk door uw huisarts laten opmeten. Als de waarde ook bij hem verhoogd is kan hij u nader onderzoeken of eventueel behandelen. Graag ontvangen wij een verslag hiervan.

  Indien u al onder controle bij uw huisarts staat zou u eventueel ook de laatste metingen van uw huisarts mee kunnen nemen mits die niet te oud zijn (niet ouder dan 4 weken).

  Wij adviseren u dit te doen om onnodige discussie te vermijden bij een keuring. 

 • 2. Diabetes

  Indien bij een keuring glucose (suiker) wordt gevonden in de urine, wordt u doorverwezen naar uw huisarts die middels een bloedonderzoek moet uitsluiten dat u diabetes heeft. In het geval dat de diagnose diabetes wordt gesteld en u medicatie voorgeschreven krijgt, dienen wij te weten welke medicatie u gebruikt en of de bloedsuiker binnen acceptabele grenzen is gekomen.

  Indien u diabetespatiënt bent en onder controle staat bij uw huisarts of praktijkondersteuner, worden de glucosewaarden en de gemiddelde waarden van de afgelopen maanden (HbA1c) gecontroleerd. Bij de controles horen ook extra onderzoeken die eventuele complicaties moeten uitsluiten. Onder andere dienen bloedonderzoek met de nierfunctie, controle van het netvlies en controle van de benen gedaan te worden (zie ook deze bijlage als voorbeeld).

  Wij verzoeken u uitdrukkelijk alle gegevens zoals opgenomen in het dossier van de huisarts mee te nemen om onnodige vertraging bij de afwerking van de keuring te voorkomen.

 • 3. Bloed of eiwitten in de urine

  Het kan helaas gebeuren dat er bloed of eiwitten worden gevonden in de urine bij de keuring. Dit kan door onschuldige oorzaken gebeuren, maar ook als gevolg van een medisch probleem. Ook in dit geval wordt u doorverwezen naar de huisarts die u kan onderzoeken en indien nodig u zal doorverwijzen naar een uroloog. De conclusie van de huisarts/uroloog dient u ons schriftelijk te laten toekomen. 

 • 4. Oogchirurgie

  Een laserbehandeling, evenals elke chirurgische ingreep aan de ogen zoals bijvoorbeeld een staaroperatie, moet worden gemeld, aangezien er enkele onderzoeken (glare en halo’s, normaal contrastgevoeligheid en nachtzichtadaptatie) moeten worden uitgevoerd om opnieuw geschikt te worden bevonden. Daarom is het essentieel om voorafgaand aan de ingreep met ons te overleggen. Mogelijk kan hetzelfde centrum de voor ons benodigde controles uitvoeren.