Vliegkeuring KNVvL

vliegkeuring knvvl

Een vliegkeuring KNVvL kunt u bij ons laten verrichten. Een vliegkeuring dient plaats te nemen indien u in het bezit bent van een GPL of BPLNa 8-4- 2021 moet elke vlieger met een GPL of BPL beschikken over een LAPL (S of B) brevet en een LAPL medisch certificaat. Voor paramotorvliegers en schermvliegers is een vliegkeuring vereist als op de eigen medische verklaring één of meer van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord. Tandemmasters, die met een 2-persoons parachute een passagier of leerling meenemen dienen ook een keuring te ondergaan.Wij zij aangewezen door de KNVvL om keuringen te verrichten.

Wat u dient mee te nemen bij een vliegkeuring KNVvL

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren voor zweefvliegen kunt u hier en voor tandenmaster hier downloaden)
  • medicijnen
  • bril of contactlenzen

Hoe een vliegkeuring verloopt

Bij een vliegkeuring hoort:

  • bespreken vragenlijst
  • lichamelijk onderzoek
  • controle gezichtsvermogen
  • urine onderzoek

Wat u kunt verwachten na een keuring

Bij goedkeuring, ontvangt u direct een medisch certificaat. In het geval dat er een medische aanleiding is om nadere informatie in te winnen om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het belangrijk, indien u een relevante medische opname of operatie heeft gehad die nooit eerder bij een keuring is vermeld, dat u het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aanvraagt. Dit garandeert een snellere afhandeling van de keuring. Bovendien door een goede aanlevering van informatie en voorbereiding van uw kant kunnen onnodige extra kosten voorkomen worden.

Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.

Prijs basisonderzoek

95incl. BTW
  • betaling per pin