Visum keuring

visum keuring

Een visum keuring kunt u bij ons laten verrichten. Bij een visumaanvraag voor werk of studie voor een aantal landen (o.a. China en Zuid Afrika) is een keuring vereist.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • keuringsformulier

Bij een keuring hoort:

  • bespreken vragenlijst
  • aanvullende onderzoeken (lichamelijke onderzoek, urine onderzoek, bloedonderzoek en hartfilmpje) afhankelijk van het land

Na de keuring ontvangt u het getekende keuringsformulier terug. Hierna wordt er een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie  bevat en als zodanig behandeld zal worden.

Ten slotte kunnen wij indien gewenst de keuring combineren met reisvaccinaties.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via email.

Prijs

Offerte