Verzekeringskeuring

verzekeringskeuring

Een verzekeringskeuring kunt u door ons laten verrichten. Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering kan een verzekeraar een medische keuring verlangen.

Wat u dient mee te nemen voor de verzekeringskeuring

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (de benodigde papieren krijgt u van de verzekeringsmaatschappij)
  • medicijnen
  • bril of contactlenzen

Hoe een keuring verloopt

De inhoud van de keuring is afhankelijk van het type verzekering en van het verzekerde bedrag en bestaat doorgaans uit:

  • gesprek met arts
  • lichamelijk onderzoek
  • urine onderzoek
  • bloed onderzoek

Wat u kunt verwachten na een keuring

Wij kunnen de keuring vaak per direct afwerken. Indien een bloedonderzoek nodig is, kan dit enkele dagen in beslag nemen. De gegevens worden naar de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij verzonden. De medisch adviseur bepaalt dan of u wel of niet, eventueel met welke beperkingen, verzekerd kan worden.

Prijs

offerte