Scheepvaartkeuring

scheepvaartkeuring

Een scheepvaartkeuring dient periodiek verricht te worden voor al het varend personeel. Wij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om keuringen voor de scheepvaart te verrichten. Daarom kunt u bij ons terecht voor een scheepvaart keuring voor zowel de zeevaart als de binnenvaart.

Waarom een scheepvaartkeuring?

Het gaat hier om een veiligheidskeuring. Bij de medische keuring dient de kandidaat te voldoen aan de wettelijke keuringseisen om zijn of haar functie aan boord van een schip te kunnen uitoefenen. De keuring richt zich niet alleen op de veiligheid van het bemanningslid zelf, maar ook op die van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers.

Het is begrijpelijk dat een keuring spannend kan zijn, aangezien er vaak veel op het spel staat. Echter als u gezond bent hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Ook in het geval dat u een medisch probleem heeft, kunt u in de meeste gevallen een medisch certificaat verkrijgen na het inwinnen van extra informatie of een klein aanvullend onderzoek. Een medische aandoening die onder behandeling is en stabiel blijft, is immers in de meeste gevallen geen probleem. In uitzonderlijke gevallen is bovendien goedkeuring mogelijk met beperkingen of met verlening van een ontheffing (het laatste slechts in het geval van een keuring voor de zeevaart). Kortom indien u een gezondheidsprobleem heeft, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk medische informatie over de medische aandoening meeneemt, zodat de keuring sneller afgewerkt kan worden.

Hoe verloopt een scheepvaartkeuring?

Aan het begin vindt het belangrijkste onderdeel van de keuring plaats, ofwel het gesprek met de arts met het doornemen van een aantal belangrijke punten:

  • lichamelijke klachten
  • psychische klachten (gerelateerd aan o.a. werk en privé sfeer)
  • eerdere specialisten bezoeken
  • eerdere operaties
  • medicijnen

Vervolgens wordt een onderzoek verricht dat bestaat uit:

  • lichamelijk onderzoek
  • urine onderzoek
  • oogonderzoek (inclusief kleurtest)
  • gehooronderzoek

Wat kunt u verwachten na een scheepvaartkeuring?

Aan het einde van de keuring zijn er drie mogelijkheden: goedkeuring, keuring aanhouden in afwachting van nadere informatie/onderzoeken of afkeuring.

Ten eerste bij goedkeuring krijgt u direct uw medisch certificaat.

Ten tweede bij aanhouding van de keuring zijn aanvullende informatie/onderzoeken nodig en moet weleens overleg plaatsvinden met ILENT. Al met al neemt dit wat extra tijd in beslag, maar er wordt bijna altijd een medisch certificaat afgegeven. In enkele gevallen gaat het om een goedkeuring met een beperking of een ontheffing (het laatste slechts in het geval van een keuring voor de zeevaart).

Als laatste bij afkeuring (wat zich zeer incidenteel voordoet) kunt u een herkeuring aanvragen bij een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen scheidsrechter.