Parachute keuring

parachute keuring

Een parachute keuring kunt u bij ons laten verrichten. Alle sportparachutisten dienen, afhankelijk van hun brevet, over een ondertekende Medische Verklaring voor parachutespringen te beschikken. Wij voeren de medische keuring uit volgens het Basis Veiligheidsreglement parachutespringen (BVR) van de KNVvL. Tandemmaster instructeurs, die met een 2-persoons parachute een passagier of leerling meenemen, dienen een keuring volgens de (ICAO) normen van de KNVvL te ondergaan.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren voor parachutespringen kunt u hier en voor tandemmaster instructeur kunt u hier downloaden)
  • medicijnen
  • bril of contactlenzen

Bij een parachute keuring hoort:

  • bespreken vragenlijst
  • lichamelijk onderzoek
  • controle gezichtsvermogen
  • urine onderzoek

Bij goedkeuring, ontvangt u direct een medisch certificaat. Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.

Prijs parachutespringen

100incl. BTW
  • betaling per pin of contant

Prijs tandemmaster instructeur

150incl. BTW
  • betaling per pin of contant