Medische verklaring

medische verklaring

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij geen medische verklaring afgeeft. Uw arts heeft gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. Een behandelend arts mag geen verklaring afgeven om te voorkomen dat hij in een belangenconflict betrokken raakt. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts . Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie.

Wij verrichten zelf geen medische onderzoeken ten behoeve van een medische verklaring. De verklaring kunnen wij voor u verzorgen enkel onder voorwaarde dat u ons informatie kunt verstrekken van een reeds vastgelegd medisch probleem. Vraag hiervoor aan uw huisarts of aan u specialist een kopie van uw medisch dossier. In enkele gevallen kunnen wij een certificaat geven onder voorwaarde dat u een gerichte vragenlijst invult.  Wij willen u er verder op wijzen dat wij geen verklaring kunnen verstrekken indien er sprake is van een juridische procedure. Dit betekent kortom dat wij altijd met u dienen te bespreken of wij de verklaring kunnen verzorgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen bij voorkeur via email.

Prijs

45incl. BTW
  • betaling per pin