duiken 2017-10-25T10:06:47+00:00

Duikkeuringen

Sportduiken of scuba diving is een sport die risico’s met zich mee brengt. Hiervoor dient een medische keuring verricht te worden.

U dient het volgende mee te nemen:

 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden NOBPADI)
 • een beetje urine
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen
 • logboek (bij NOB)
 • legitimatiebewijs

Bij een initële keuring hoort:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • controle gezichtsvermogen
 • urine onderzoek
 • longfunctie onderzoek
 • hartfilmpje

Bij een herhalingskeuring zal het hartfilmpje alleen op indicatie herhaald worden.

De resultaten zullen met u besproken worden. Hierna volgt een conclusie en eventuele adviezen. Het kan ook voorkomen dat extra informatie ingewonnen moet worden of extra onderzoeken nodig zijn om de geschiktheid te kunnen bepalen. Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.

U kunt ook bij ons terecht voor een duikconsult in het geval dat u medische vragen heeft voordat u gaat duiken of in het geval u na het duiken medische klachten krijgt.

Gaat u duiken in een gebied waarvoor u een reisvaccinatie nodig hebt, zoals bijvoorbeeld Egypte, kunt u daarvoor eveneens bij ons terecht. Zie hier voor meer informatie over reisvaccinaties.