duiken2018-07-05T16:56:53+00:00

Duikkeuringen

Sportduiken of scuba diving is een sport die risico’s met zich mee brengt. Hiervoor dient een medische keuring verricht te worden.

U dient het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • logboek (bij NOB)
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden NOBPADI)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen
 • een beetje urine

Indien u niet bekend bent bij ons en relevante medische problemen heeft, waarvoor u medicatie gebruikt of recent geopereerd bent, zouden wij het op prijs stellen om hier informatie over te ontvangen. Als u dit meeneemt bij de keuring kan deze sneller afgehandeld worden en kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat u voor een 2e afspraak terug moet komen.

Bij een keuring hoort:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • controle gezichtsvermogen
 • urine onderzoek
 • longfunctie onderzoek
 • hartfilmpje (alleen op indicatie)
 • conditietest (alleen op indicatie)

Het kan ook voorkomen dat extra informatie ingewonnen moet worden of extra onderzoeken nodig zijn om de geschiktheid te kunnen bepalen. De resultaten zullen met u besproken worden. Hierna volgt een conclusie en eventuele adviezen.
Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.

U kunt ook bij ons terecht voor een duikconsult in het geval dat u medische vragen heeft voordat u gaat duiken of in het geval u na het duiken medische klachten krijgt.

Gaat u duiken in een gebied waarvoor u een reisvaccinatie nodig hebt, zoals bijvoorbeeld Egypte, kunt u daarvoor eveneens bij ons terecht. Zie hier voor meer informatie over reisvaccinaties.