Duikkeuring

duikkeuring

Een duikkeuring kunt u bij ons laten verrichten. Duiken is een sport die risico’s met zich mee brengt en een keuring kan problemen  voorkomen voor de kandidaat zelf en de eigen buddy. Wij zijn geregistreerd in het SCAS register. Het onderzoek verrichten wij volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

Wat u dient mee te nemen bij een duikkeuring

Voor een snelle afhandeling van de keuring is het van belang dat u het volgende meeneemt:

 • legitimatiebewijs
 • logboek (bij NOB)
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Hoe een duikkeuring verloopt

Een keuring neemt circa een uur in beslag. De keuring bestaat uit:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • urine onderzoek
 • controle gezichtsvermogen
 • longfunctie onderzoek
 • hartfilmpje (alleen op indicatie)
 • conditietest (alleen op indicatie)

Wat u kunt verwachten na een keuring

Bij goedkeuring, ontvangt u direct een medisch certificaat. In het geval dat er een medische aanleiding is om nadere informatie in te winnen om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het belangrijk, indien u een relevante medische opname of operatie heeft gehad die nooit eerder bij een keuring is vermeld, dat u het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aanvraagt. Dit garandeert een snellere afhandeling van de keuring.

U kunt ook bij ons terecht voor een duikconsult in het geval dat u medische vragen heeft voordat u gaat duiken of in het geval u na het duiken medische klachten krijgt.

Gaat u duiken in een gebied waarvoor u een reisvaccinatie nodig hebt, zoals bijvoorbeeld Egypte, kunt u daarvoor eveneens bij ons terecht.

Prijs

95incl. BTW
 • betaling per pin