Autosport keuring

autosport keuring

Een autosport keuring kunt u bij ons laten verrichten. Voor afgifte van een KNAF licentie is en medische keuring vereist.

U dient het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • keuringsformulier (dit kunt u bij mijn KNAF vinden)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Bij de keuring hoort:

 • gesprek met arts
 • lichamelijk onderzoek
 • oogonderzoek
 • urine onderzoek
 • hartfilmpje (voor een internationale licentie tot 45 jaar; altijd bij eerste aanvraag, daarna om het jaar)
 • inspanningstest (voor een internationale licentie vanaf het bereiken van de 45-jarige leeftijd; om het jaar); dit wordt niet in de praktijk verricht en u krijgt een verwijsbrief mee

Na het voltooien van de medische keuring kunt het document uploaden bij mijn KNAF.  Er wordt een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie bevat en als zodanig behandeld zal worden.

Prijs autosport keuring

100incl. BTW
 • betaling per pin of contant

Prijs autosport keuring met ECG

160incl. BTW
 • betaling per pin of contant