Adoptiekeuring

adoptiekeuring

Een adoptiekeuring kunt u bij ons laten verrichten. Om voor adoptie in aanmerking te komen moet een geneeskundige verklaring worden overhandigd aan de Raad voor de Kinderbescherming. Hiervoor heeft de KNMG, in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Justitie, een richtlijn geschreven. Wij voeren de medische keuring uit volgens deze richtlijn.

Waarom een keuring?

Een adoptiekind heeft al één en soms meerdere traumatische ervaringen achter de rug.  Een medisch probleem bij een van de adoptieouders zou dan het hechtingsproces van het kind definitief kunnen verstoren.  Hieruit volgt dat een goede gezondheid een belangrijke voorwaarde is die aan adoptieouders wordt gesteld.

Indien bijvoorbeeld een chronische aandoening of ziekte aanwezig is, kan die een stressfactor zijn die de verzorging en opvoeding van een adoptiekind belemmert of beïnvloedt. Vervolgens kan ook een lichamelijke beperking, zoals doofheid of blindheid invloed hebben op de mogelijkheden om een adoptiekind op te voeden. Tenslotte kan een langdurige psychisch of psychiatrisch probleem van belang zijn. In deze gevallen moet zorgvuldig worden afgewogen in hoeverre het ziektebeeld van de adoptieouders het belang van het adoptiekind zou kunnen schaden. En uiteraard moet er blijken dat er geen sprake is van een levensbedreigende ziekte.

Wat u dient mee te nemen voor de keuring

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden)
  • keuringsformulier (dit krijgt u van de Raad voor de Kinderbescherming)

Hoe een keuring verloopt

Een keuring neemt circa 15 minuten in beslag. Een keuring bestaat uit:
  • gesprek met arts
  • lichamelijk onderzoek (indien nodig)

Wat u kunt verwachten na een adoptiekeuring

Het keuringsformulier dient opgestuurd te worden naar de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt door ons een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie bevat en als zodanig behandeld zal worden.

De raadsonderzoeker bepaalt in hoeverre het ziektebeeld een belemmering vormt. Wat meespeelt is de aard van de ziekte, hoe lang het geleden is dat de ziekte zich openbaarde, en in hoeverre deze ziekte het adoptieproces kan beïnvloeden. U kunt ondanks de ziekte die u heeft (gehad) mogelijk toch een beginseltoestemming krijgen. In Nederland zijn de beschikbare voorzieningen zodanig dat een ziekte toch geen belemmering hoeft te vormen voor adoptie. Landen van herkomst kunnen hier echter heel anders tegenaan kijken en zelf eisen stellen. Het kan dus gebeuren dat u, ondanks het feit dat u een beginseltoestemming heeft, op grond van uw gezondheidssituatie toch geen kind kunt adopteren.

Prijs

50incl. BTW
  • betaling per pin of contant